Theses 

Politický marketing a volební kampaně v ČR – Bc. Karolína Šašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Karolína Šašková

Bakalářská práce

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and Election Campaign in the Czech Republic

Anotace: Cílem této bakalářské práce je identifikovat faktory volebního úspěchu hnutí ANO 2011 z pohledu politického marketingu a provést komparaci s volební kampaní ODS ve stejných volbách. Práce se zaměřuje na základní pojmy politického marketingu a následně na druhy marketingové komunikace, které jsou pro politický marketing specifické. Do práce jsem zařadila i problematiku značky, která s komunikací rovněž souvisí. Poslední kapitola teoretické části je věnovaná problematice uplatnění politického marketingu ve volebních kampaních. Komparaci jsem prováděla na základě kritérií vycházejících z nástrojů a metod politického marketingu: strategie, marketingový výzkum, segmentace-targeting-positioning, marketingová komunikace.

Abstract: The goal of this bachelor thesis is to identify the factors of electoral success of ANO 2011 from the perspective of political marketing and compare it with the ODS election campaign in the same election period. The thesis is focused on the basic concepts of political marketing, and subsequently on the kinds of marketing communications that are specific for political marketing. I also integrated the issues of the brand, which also depend on communication. The last chapter is devoted to use of the political marketing in election campaigns. The comparison is perfomed on the basis of criteria based on the tools and methods of political marketing: strategy, marketing research, segmentation-targeting-positioning, marketing communications.

Klíčová slova: kampaň, komunikace, marketing, politika, volby, volič campaign, communication, politics, elections, voter

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:22, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz