Theses 

Etické aspekty bankového podnikania – Petra Gútová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Petra Gútová

Bakalářská práce

Etické aspekty bankového podnikania

Ethical Aspect of Banking Business

Abstract: Bachelor thesis deals with the ethical aspects of banking business. The work is divided into three chapters. The first chapter is divided into seven sub-chapters, consisting of several parts. The first chapter defines the basic concepts of the bank, business banking, corporate social responsibility, ethics, code of ethics, ethical and social audit, ethics ombudsman. The last part of this chapter consists legislation in the banking business. The second chapter consists of analysis of ethical issues in the banking business in VUB and OTP Bank. Another part of the second chapter are the basic facts about the Ombudsman's work. The last chapter titled suggestions and recommendations includes evaluating the ethical aspects of banking business and the subsequent possibility of improving ethical conduct in the banking business.

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá problematikou etických aspektov bankového podnikania. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola je rozčlenená na sedem podkapitol, skladajúcich sa z viacerých častí. V prvej kapitole sú vymedzené základné pojmy banka, bankové podnikanie, spoločensky zodpovedné podnikanie, etika, etický kódex, etický a sociálny audit, ombudsman pre etiku. Poslednú časť tejto kapitoly tvorí legislatíva v oblasti bankového podnikania. Druhú kapitolu tvoria analýzy etických aspektov v bankovom podnikaní vo VÚB banke a OTP banke. Ďalšou časťou druhej kapitoly tvoria základné fakty o činnosti ombudsmana. Posledná kapitola s názvom návrhy a odporúčania obsahuje zhodnotenie etických aspektov v bankovom podnikaní a následné možnosti zvyšovania etického správania v bankovom podnikaní.

Klíčová slova: etika, etický kódex, zodpovedné podnikanie, ombudsman ethics, code of ethics, responsible business, ombudsman

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Viera Šukalová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz