Theses 

Gamification in human resource management – Nataliya Kachur

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Nataliya Kachur

Bakalářská práce

Gamification in human resource management

Gamifikace v řízení lidských zdrojů

Anotace: Cílem této bakalářské práce je definovat, udělat přehled a vysvětlit globální trend – Gamifikace v řízení lidských zdrojů. Na začátku práce se vymezí gamifikace z akademického hlediska. Dalším cílem této práce je vysvětlit, jak může být gamifikace aplikovaná v jednotlivých činnostech lidských zdrojů (získávaní, hodnocení a motivace pracovníků). Tyto aktivity byly nejvíce ovlivněné gamifikací. Práce je rozdělená do třech částí. První část definuje gamifikaci, související pojmy a fáze gamifikační strategie. Druhá část je věnována použití tohoto trendu v řízení lidských zdrojů, rozděluje se na tři kapitoly, které vysvětlují, jakým způsobem se aplikuje gamifikace ve činnostech řízení lidských zdrojů. Každá kapitola je posílena o případovou studii známe mezinárodní společnosti. Poslední část práce analyzuje gamifikaci v LZ, dělá přehled o etických otázkách souvisejících s tématem a poskytuje čtenáři doporučení, jak vytvořit úspěšnou gamifikační strategii.

Abstract: The main purpose of this bachelor thesis is to define, overview and explain a global megatrend - gamification in human resource management. Firstly, the work will define gamification from the academic point of view. The next goal of this work is to explain how gamification can be applied in such HR activities as recruitment, assessment and motivation. These activities where influenced by gamification most of all. The work is divided into three main parts. The first part defines gamification, its related terms and stages of gamification strategy. The second part is dedicated to gamification in HR management. It is divided into three chapters, that explain how gamification is applied in three activities of HR management. Every chapter is strengthened by a case study of a famous international company. The last chapter analyzes gamification in HR, overviews ethical issues connected with the topic, and provides the reader a recommendations on how to create a successful gamification strategy.

Klíčová slova: management lidských zdrojů, hodnoceni pracovníků, herní kontext, herní design, motivace pracovníků, Gamifikace, získávaní pracovníků

Keywords: Gamification, human resource management, game context, game design, recruitment, assessment, motivation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavel Král
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72807


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:35, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz