Bc. Petr Jaroš

Diplomová práce

Management lidských zdrojů v hotelnictví

Human resources management in hospitality
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na řízení lidských zdrojů v hotelnictví. Cílem práce je identifikovat specifika řízení lidských zdrojů v hotelnictví pomocí komparace vybraných hotelů a srovnání jejich personálních činností a rozdílů v řízení lidských zdrojů. V teoretické části se diplomová práce zabývá východisky pro řízení lidských zdrojů a jednotlivými personálními činnostmi v obecné rovině. Analytická …více
Abstract:
The focus of this thesis is on human resources management in hospitality; the main goal is to identify specifics of human resources in hospitality in connection with an analysis of two different hotels in order to define their specialization in managing. Basic means of managing human resources in order to perceive them as an integral part of the hotel management are identified in the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/o1ht1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze