Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Mgr. Veronika Slováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Veronika Slováková

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálních deviací a jejich manifestací v podobě protiprávního jednání. Přibližuje historická i současná východiska pro hodnocení sociálních deviací a ukazuje jejich aplikaci na fenomén alkoholismu a užívání alkoholu obecně. Stěžejní moment práce pak představuje charakteristika současného sociálního prostředí, jejímž smyslem je vyjádřit kontext problému. Soustředí se na právní úpravu tohoto jevu a kvalifikuje vztah sociální deviace a protiprávního jednání v souvislostech této problematiky.

Abstract: This thesis is focused on social deviation and their manifestation in the form of conduct that is contrary to law. Zooms in historical and contemporary bases for evaluation of social deviance and shows their application to the phenomenon of alcoholism and alcohol use in general. The key moment work represents characteristics of current social environment, whose purpose is to express the context of the problem. It focuses on the regulation of this phenomenon and qualifies the relationship of social deviance and infringement in the context of this issue.

Klíčová slova: sociální deviace, alkoholismus, protiprávní jednání, sociální norma, společnost, normalita, social deviation, alcoholism, illegal acts, social norm, society, normality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 00:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz