Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Bc. Petr Bednář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Bednář

Bakalářská práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts

Anotace: Tato bakalářská práce vymezuje pojem deviace a její subsystém sociální deviace. Jsou zde uvedeny teorie sociálních deviací, poté je popsáno protiprávní jednání a následně vztah mezi sociální deviací a protiprávním jednáním obecně a vzhledem ke společenským změnám a změnám v právních úpravách.

Abstract: This bachelor´s thesis qualifies the terms deviation and its subsystem of social deviation. There are mentioned some theories of social deviations. Next there is described the illegal action and subsequently the relation between social deviation and illegal action in general and also in relation to social changes and the changes in legal modification.

Klíčová slova: deviace, sociální deviace, protiprávní jednání, sociální norma, právo, právní norma, biologické, psychologické a sociologické teorie příčin sociální deviace, sprejerství, deviation, social deviation, illegal acts, social norm, law, legal form, biological, psychological and sociological theories of the cause of social deviation, graffiti

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz