Theses 

Konflikt nebo synergie? Analýza přístupů řešení problémů životního prostředí v Moravskoslezském kraji. – Jana SYKOROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie a evropská studia

Jana SYKOROVÁ

Bakalářská práce

Konflikt nebo synergie? Analýza přístupů řešení problémů životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Conflict or synergy? An analysis of the state and local administration in solution of environmental issues in Moravia-Silesia Region.

Anotace: Cílem práce je analyzovat přístup státní správy a územních samospráv v Moravskoslezském kraji k řešení problémů životního prostředí, zejména pak znečištění ovzduší, v regionu. Práce se zaměří na politiku ochrany ovzduší Moravskoslezského kraje, její cíle a nástroje v kontextu celostátní politiky Ministerstva životního prostředí. V práci se rovněž zaměřím na konflikt mezi jednotlivými aktéry, kteří se podílejí na politice životního prostředí v kraji. Na příkladu sporu mezi městem Ostravou a státem poukáži na problémy vyplývající z postavení a pravomocí územní samosprávy v České republice.

Abstract: The primary aim of this bachelor work is to analyze the attitude of government and individual local administratives in Moravian - Sylesian region to deal the problems of environmental issues, mainly the problem of air polution in the region. The work will focus on climate protection policy in the Moravian - Sylesian region and its goilg and implements in the complex of the nation policy of the Ministry of the environment. The work will also look into the conflict between particular actors who participate on the policy of environmental issues in the area. I will point on the problems in administrative division on the example of a dispute between the city of Ostrava and state Czech republic.

Klíčová slova: Moravskoslezký kraj, životní prostředí, státní správa, samospráva, ovzduší, politika životního prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radomir Sztwiertnia

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=191880 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SYKOROVÁ, Jana. Konflikt nebo synergie? Analýza přístupů řešení problémů životního prostředí v Moravskoslezském kraji.. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz