Theses 

Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie – Kristýna Palmeová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Palmeová

Bakalářská práce

Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie

How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Jak to chodí v Indii: Systém náhradní rodinné péče a edukace sirotků z pohledu vizuální sociologie“ nejprve přibližuje význam rodiny a postavení dítěte v indické společnosti. Teoretická část dále popisuje edukaci a systém náhradní rodinné péče této země s konkrétním příkladem sirotčince v muslimské vesnici Lankarchey ve státě Džamu a Kašmír. Ve výzkumné části je s použitím metod vizuální sociologie a otevřeného kódování přiblížena edukace sirotků, náhradní rodinná péče, dále bariéry v přístupu ke vzdělávání a náhradní rodinné péči a formy podpory k jejich kompenzaci. Cílem práce je popsat systém edukace sirotků a náhradní rodinné péče, jejich bariéry a podpory ve vztahu k indickým sirotkům.

Abstract: Bachelor thesis titled "How it goes in India: A system of foster care and education of orphans from the perspective of visual sociology" at first shows the importance of family and the child's status in Indian society. The theoretical part describes the system of education and foster care in this country with a concrete example of an orphanage in the Muslim village Lankarchey in the state of Jammu and Kasmir. In the research part, there is showed the system of education of orphans, foster care, barriers in providing of education and foster care and efforts of their compensation with using methods of the visual sociology and open coding. The aim of this thesis is to describe the system of education of orphans and foster care, their barriers and supports in the relation to the Indian orphans.

Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, výchova a vzdělávaní, sirotek, tradiční indická společnost, sociokulturní faktory, globalizace, vizuální sociologie, vizuální kultura, fotografie, fotografický rozhovor, bariéry, podpory Foster care, education, orphan, traditional Indian society, sociocultural factors, globalization, visual sociology, visual culture, photograph, photography interview, barriers, supports

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Špoková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz