Theses 

Česká republika a Evropská unie – Bc. Filip Sedláček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Sedláček

Bakalářská práce

Česká republika a Evropská unie

Czech Republic and European Union

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou cestovního ruchu a hotelnictví z pohledu členství ČR v EU. Dále rozebírá důležité faktory, které nejvíce ovlivňují cestovní ruch a zaměřuje se na porovnání cestovního ruchu v České republice, ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo. Výstupem práce jsou návrhy, jak lépe zlepšit situace cestovního ruchu v České republice a zlepšení informovanosti občanů o podpoře projektů z Evropskéch fondů.

Abstract: The bachelor dissertation analyzes the tourism and hospitality from the perspective of EU membership. Further analyzes the important factors that most affect tourism and focuses on the comparison of tourism in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The output of work are suggestions on how to better improve the situation of tourism in the Czech Republic and raise citizens awareness on aid projects from European funds.

Klíčová slova: cestovní ruch, Česká republika, Evropská unie, konkurenceschopnost, zaměstnanost, competitiveness, Czech Republic, employment, European Union, Tourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz