Theses 

Konkurenceschopnost detinace Česká republika z pohledu veřejné správy (obcí) – Bc. Zuzana Szabová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Szabová

Diplomová práce

Konkurenceschopnost detinace Česká republika z pohledu veřejné správy (obcí)

The competitiveness of the destination Czech Republic from the public sector (local authorities) perspective

Abstract: The goal of the submitted thesis: “The competitiveness of the destination Czech Republic from the public sector (local authorities) perspective” is to analyse the perception of Czech Republic competitiveness as tourism destination by municipalities with considerable tourism potential. The first part concentrates on theoretical background of destination competitiveness, its definition and evaluation methods. The second one continues with more detailed overview of the local authorities (municipalities) specifics in tourism industry and the position of municipalities in Czech tourism system. In the last part takes place the analysis of survey research between 155 Czech municipalities with considerable tourism potential and overview of factors that influence the competitiveness of Czech Republic as tourism destination.

Abstract: Predmetom diplomovej práce „Konkurencieschopnosť destinácie Česká Republika z pohľadu verejnej správy (obcí)“ je analýza ponímania konkurencieschopnosti Českej Republiky ako destinácie obcami, ktoré vlastnia významný potenciál cestovného ruchu. Prvá časť práce sa sústredí na teoretické základy konkurencieschopnosti destinácie, jej definície a spôsoby hodnotenia. Druhá časť predstavuje podrobnejší pohľad na špecifiká lokálnej úrovne (teda obcí) v odvetví cestovného ruchu a postavenie obcí v systéme cestovného ruchu v Českej Republike. V poslednej časti práce prebieha analýza výsledkov dotazníkového výskumu vykonaného medzi 155 českými obcami s významným potenciálom cestovného ruchu a predstavuje ich pohľad na jednotlivé sledované faktory ovplyvňujúce konkurencieschopnosť Českej Republiky ako destinácie cestovného ruchu.

Klíčová slova: Czech Republic, competitiveness, tourism, local authorities, survey

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz