Bc. Zuzana Szabová

Diplomová práce

Konkurenceschopnost detinace Česká republika z pohledu veřejné správy (obcí)

The competitiveness of the destination Czech Republic from the public sector (local authorities) perspective
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The competitiveness of the destination Czech Republic from the public sector (local authorities) perspective” is to analyse the perception of Czech Republic competitiveness as tourism destination by municipalities with considerable tourism potential. The first part concentrates on theoretical background of destination competitiveness, its definition and evaluation …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Konkurencieschopnosť destinácie Česká Republika z pohľadu verejnej správy (obcí)“ je analýza ponímania konkurencieschopnosti Českej Republiky ako destinácie obcami, ktoré vlastnia významný potenciál cestovného ruchu. Prvá časť práce sa sústredí na teoretické základy konkurencieschopnosti destinácie, jej definície a spôsoby hodnotenia. Druhá časť predstavuje podrobnejší pohľad …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Repík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta