Theses 

Osudy sedláků na Roudnicku 50. letech 20. století – Jakub BŘEZINA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie-Historie pro střední školy

Jakub BŘEZINA

Diplomová práce

Osudy sedláků na Roudnicku 50. letech 20. století

The fate of the farmers in Roudnicko in 50´s 20th century

Anotace: Moje diplomová práce Osudy sedláků na Roudnicku v 50. letech 20. století je rozdělena do dvou samostatných částí. Nejprve se snažím v samostatné kapitole nastínit regionální aspekty perzekuce sedláků v okrese Roudnice nad Labem. Hlouběji přitom zkoumám především otázku trestního stíhání a vysídlení zemědělských rodin (v rámci Akce "K", i v druhé polovině 50. let). V dalších kapitolách se věnuji životu dvou selských rodin. Zatímco Stanislav Zázvorka odmítal vstoupit do JZD v Přestavlkách, Jaroslav Lípa a jeho spoluobčané žádné JZD nezaložili. S plynoucími léty rostly dodávkové povinnosti zemědělců do takové výše, že bylo již pro S. Zázvorku i J. Lípu takřka nemožné je plnit. Perzekuce obou zemědělců a jejich rodin rostla. Jejich děti nemohli dál pokračovat ve studiu na středních školách. Na podzim 1952 byli oba hospodáři zatčeni. Soud je odsoudil k trestu odnětí svobody v délce tří respektive dvou let. Odsouzena byla i manželka Jaroslava Lípy Růžena. Nedlouho po odsouzení zemědělce době byl zbytek rodiny vysídlen z obce do státních statků mimo území Ústeckého kraje. Úplné rehabilitace dosáhly rodiny až po roce 1990. Tohoto roku "svobody" se však oba hospodáři již nedožili.

Abstract: My thesis "The fate of farmers in the Roudnice in the 50s of the 20th century" is divided into the two separate parts. At first, I try to describe in a separate chapter the regional aspects of the persecution of farmers in the the district of Roudnice nad Labem. In that I try to research in detail the question of criminal prosecution and the displacement of the farmer families (within Akce "K" and second half of the 50s). In other chapters I describe life of two peasant´s families. While Stanislav Zázvorka refused to join the JZD in Přestavlky, Jaroslav Lipa and his fellow farmers didn´t establish a JZD. Year by year delivery obligations have grown so much, that Stanislav Zázvorka and Jaroslav Lípa couldn´t fulfill it. Persecution of both farmers and their families grew. Their children couldn´t continue their studies at secondary schools. In the fall of 1952 were both farmers arrested. The court sentenced them to a term of imprisonment of three years or two years. Jaroslav Lípa´s wife Ruzena was also sentenced. Shortly after conviction of farmers, family were displaced from the village to the state farms outside the Ústí Region. Complete rehabilitation of families reached to 1990. This year " freedom", however, both landlords did not live yet. did not live .

Klíčová slova: Grunt, komunistický režim, vězeňský ústav, kulak, persekuce, proces, rolník, sedlák, okres Roudnice nad Labem.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

BŘEZINA, Jakub. Osudy sedláků na Roudnicku 50. letech 20. století. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 05:27, 46. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz