Bc. Jakub Kalus

Bachelor's thesis

Biosensor pro stanovení laktátu ve slinách

Biosensor for determination of lactate in saliva
Anotácia:
Tato bakalářská práce je věnována problematice stanovení laktátu neinvazivním způsobem za použití biosensoru, který koncentraci tohoto analytu měří ve slinách. Tato technika v sobě skrývá velký potenciál pro využití na poli sportovní medicíny, kde se koncentrace láktátu často používá pro hodnocení trénovanosti sportovců a optimalizaci tréninkového procesu. V teoretické části bude popsán laktát, jeho …viac
Abstract:
In this thesis the biosensor for determination of concentration of lactate by non-invasive method in saliva is studied. This technique has a big potential for usage in sport medicine, where the concentration of lactate is used to determine the fitness of athletes and is also used for optimalisation of training process. The lactate will be described in theoretical part, and also his role in metabolism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta