Bc. Jakub Kalus

Bachelor's thesis

Biosensor pro stanovení laktátu ve slinách

Biosensor for determination of lactate in saliva
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována problematice stanovení laktátu neinvazivním způsobem za použití biosensoru, který koncentraci tohoto analytu měří ve slinách. Tato technika v sobě skrývá velký potenciál pro využití na poli sportovní medicíny, kde se koncentrace láktátu často používá pro hodnocení trénovanosti sportovců a optimalizaci tréninkového procesu. V teoretické části bude popsán laktát, jeho …more
Abstract:
In this thesis the biosensor for determination of concentration of lactate by non-invasive method in saliva is studied. This technique has a big potential for usage in sport medicine, where the concentration of lactate is used to determine the fitness of athletes and is also used for optimalisation of training process. The lactate will be described in theoretical part, and also his role in metabolism …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta