Petra HANZLÍKOVÁ

Master's thesis

Statutární město Přerov jako subjekt obchodně-právních vztahů

The corporate town Přerov as a subject of business-legal relations
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení obce jako subjektu obchodně-právních vztahů. V teoretické části podložené příslušnou legislativou jsem vymezila obec jako veřejnoprávní korporaci, přičemž jsem si položila otázku, zda-li obec může vstupovat do obchodně-právních vztahů a jestliže ano, tak v jakém rozsahu a jaké typy obchodních společností může založit. Praktická část se věnuje současné …more
Abstract:
The Master thesis is concerned with the problems of municipality´s standing as a subject of business-legal relations. In the theoretical part I defined a municipality as the public legal corporation on the basis of related legislation. I asked myself the question if the community can enter business-legal relations and if so, in what extension and what kind of trading companies it can establish. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011
Identifier: 20128

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Bohumil Vrána

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANZLÍKOVÁ, Petra. Statutární město Přerov jako subjekt obchodně-právních vztahů. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development