Barbora Kopecká

Bachelor's thesis

Spokojenost zákazníka vybraného podniku

Customer satisfaction of selected company
Abstract:
Obsah této práce je zaměřen na analýzu spokojenosti zákazníka a její praktické využití. První část tvoří literární rešerše základních pojmů z oblasti spokojenosti zákazníka. Následné využití v praxi je popsáno v dalších částech práce, a to jak použité metody, tak konkrétní výzkum spokojenosti zákazníka ve vybraném podniku. Pomocí výzkumu byla získána data o spokojenosti zákazníka, na jejichž základě …more
Abstract:
The content of this thesis is focused on analysis of customer satisfaction and its practical use. The first part consists of literature review concerning basic terms in consumer satisfaction. Possible practical use is described in the rest of the thesis, including used methodology and customer satisfaction research in selected enterprise. The data obtained from the research were analyzed and solution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta