Barbora Kopecká

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníka vybraného podniku

Customer satisfaction of selected company
Anotace:
Obsah této práce je zaměřen na analýzu spokojenosti zákazníka a její praktické využití. První část tvoří literární rešerše základních pojmů z oblasti spokojenosti zákazníka. Následné využití v praxi je popsáno v dalších částech práce, a to jak použité metody, tak konkrétní výzkum spokojenosti zákazníka ve vybraném podniku. Pomocí výzkumu byla získána data o spokojenosti zákazníka, na jejichž základě …více
Abstract:
The content of this thesis is focused on analysis of customer satisfaction and its practical use. The first part consists of literature review concerning basic terms in consumer satisfaction. Possible practical use is described in the rest of the thesis, including used methodology and customer satisfaction research in selected enterprise. The data obtained from the research were analyzed and solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta