Bc. Pavlína Nováková, DiS.

Bakalářská práce

Sexuální delikt a jeho pachatel (současné právní otázky)

Sexual offenses and offenders (current law)
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Sexuální delikty a jejich pachatel (současné právní otázky)“ bude rozdělena do dvou základních částí, a to teoretickou a prakticko-aplikační část. V teoretické části budou uvedeny odborné poznatky sexuologie, které souvisejí s danou oblastí mravnostní delikvence. Bližší zaměření bude na sexuální trestné činy znásilnění a pohlavní zneužívání. Tyto poznatky budou uvedeny do …více
Abstract:
The bachelor thesis "Sexual offences and offenders (current legal issues)" will be divided into two basic parts, the theoretical and practical-application. The theoretical part will include result of sexology expertise, which is related to the moral delinquency area. There will be focus on crimes as sexual assault and sexual abuse. These findings will be linked to de lege lata and reasoned against …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta