Radim ZDYCH

Diplomová práce

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti se zaměřením na trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Crimes against the human dignity in sexual sphere focusing on the crime of creation and other handling of child pornography.
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na hlavu III zvláštní části trestního zákoníku sexuálních trestných činů. Rozebírá jak minulou, tak součastnou, ale i zahraniční právní úpravu a s poznatky vědy a praxe ji podrobuje konstruktivní kritice.
Abstract:
This paper focuses upon the third chapter of the special part of Czech penal code dealing with sexual criminality. It analyzes historical, current and foreign statutory and judicial law and compares it to current level of scientific progress and subsequently lays down constructive criticism.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZDYCH, Radim. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti se zaměřením na trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo