Hana Ventluková

Bakalářská práce

Dozor a kontrola samostatné i přenesené působnosti obcí

Supervision and Control of Independent and Delegated Powers of Municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem dohledových činností, jimiž jsou dozor a kontrola nad samostatnou a přenesenou působností. Dohledové činnosti jsou pojaty z hlediska obcí. Součástí je popis legislativního ukotvení dozoru a kontroly. Praktické poznatky jsou analyzovány na základě výzkumu ze zvolené obce. Následuje diskuse nad výsledky.
Abstract:
My Bachelor thesis look into survey of supervisioned actvities, which are supervision and control of independent and delegated power. Supervisioned activities are conseived from municipalities point of view. Part of this is describe of legislative anchorage of supervision and control. Practice knowledges are analized on ground of survey from one of chosen municipality. Subsequently is discussion about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ventluková, Hana. Dozor a kontrola samostatné i přenesené působnosti obcí. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika