Hana Polášková, DiS.

Bakalářská práce

Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy

Inspection and Supervision over the Performance of Municipal Self-government
Anotace:
Práce je zaměřena na kontrolu a dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí. V rámci řešení byla použita metoda analýzy kontrolní a dozorové činnosti včetně přezkoumání hospodaření. Sledovaným cílem bylo zjistit, zda obce při výkonu samostatné působnosti dodržují právní předpisy, jakých chyb a nedostatků se opakovaně dopouštějí, jaké jsou jejich příčiny a zda jejich pochybení negativně ovlivňuje rozpočet …více
Abstract:
The work is focused on inspection and supervision over the performance of municipalities' independent authority. Within the solution, the method of analysis of control and supervisory activities was used, including the review of management. The aim was to find out whether municipalities comply with legal regulations in the exercise of their independent authority, what errors and deficiencies they repeatedly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hanáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polášková, Hana. Kontrola a dozor nad výkonem obecní samosprávy. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe