Bc. Liubou Mukha

Master's thesis

Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření

Hybrid polymerization of low viscosity varnishes cured by UV radiation
Abstract:
Tato práce je zaměřena na studium hybridních (radikálově/kationtově polymerujících) UV zářením vytvrzovaných nizkoviskózních laků pro inkjetový tisk. V teoretické části je popsaný princip inkjetového tisku, specifika inkjetových laků a barev, mechanizmy polymerace iniciované UV zářením, FTIR jako metoda studia vytvrzení laku a mechanické vlastnosti vytvrzených tiskových vrstev. Experimentální část …more
Abstract:
This thesis is focused on the study of hybrid (free radical/cationic) polymerization initiated by UV radiation of low viscosity varnishes for inkjet printing technique. Theoretical part describes the inkjet printing technique, specifics of inkjet inks and varnishes, process of UV initiated polymerization, FTIR spectroscopy and mechanical properties of cured printing films. Experimental part included …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mukha, Liubou. Hybridní polymerace nízkoviskózních laků vytvrzovaných pomocí UV záření . Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Graphic Arts and Printing Technology / Graphic Arts and Printing Technology