Bc. Silvia Boďová

Diplomová práce

Možnosti mobilizace voličů: experiment v českých senátních volbách

Electoral mobilization: Experiment in Czech Senate elections
Anotace:
Volební účast v druhém kole v senátních volbách 2018 dosáhla úrovně 16,49 %. V tomto případě se voleb zúčastnila méně než jedna pětina oprávněných voličů. Senátní volby, zejména jejich druhé kolo, se vyznačují nízkou volební účasti dlouhodobě. Diplomová práce se proto zabývá možnostmi mobilizace voličů. Cílem je pomocí experimentu zjistit, zda je v českém prostředí možné pomocí jednoduchého psaného …více
Abstract:
Participation in second round of the Senate elections in 2018 reached 16.49 %, meaning that less than one fifth of legal voters took part. The Senate elections, particularly the second round, are in long-term perspective characterized by a low participation. This diploma thesis is therefore concerned with possibilities of voters´ mobilization. Main aim is to experimentally examine the prospects of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie