RNDr. Radomír Kůs

Bakalářská práce

Deterministické modely v epidemiologii

Deterministic models in epidemiology
Anotace:
Deterministické matematické modely jsou součástí velké škály metod, jež epidemiologie využívá. Tato práce poskytuje přehled těchto modelů, konkrétně modelů týkajících se infekčních onemocnění. Dále pojednává o veřejných zdrojích epidemiologických dat, které pomáhají vytvořit si obrázek o zdravotním stavu populace. Zvláštní pozornost je věnována modelu SIR a datům získaným ze survaillance programu chřipkových …více
Abstract:
Deterministic mathematical models belong to the great variety of methods which epidemiology uses to reach its goals. This thesis provides an overview of a part of these models, the part regarding infectious diseases, and of the sources of epidemiological data, i.e. the data concerning health status. Especially, it focuses on the SIR model and the data from Influenza-like illnesses surveillance, which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie