Ondřej Pavlík

Bachelor's thesis

Občansko-politické vzdělávání v zahraniční politice: Příklad Německa

Civic education in foreign policy: German example
Abstract:
První kapitola popisuje koncept soft power a veřejné diplomacie. Druhá část se zabývá systémem občansko-politického vzdělávání v Německu a charakterizuje jednoho z jeho důležitých aktérů -- politické nadace. Zaměřuje se při tom hlavně na jejich činnost v zahraničí, která je hodnocena ve třetí části s ohledem na vliv na soft power Německa. Tato práce se rovněž zabývá postavením nadací jako aktéra německé …more
Abstract:
The first chapter describes the concept of soft power and public diplomacy. The second part deals with the system of civic education in Germany and characterises one of its important actors -- the political foundations. It mainly focuses on their activities abroad, which are evaluated in the third part in terms of their influence on Germany's soft power. This thesis also deals with the foundation's …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Štěpánka Zemanová
  • Reader: Radka Druláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26304