Bc. Jana Veselá

Master's thesis

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích

Composting of biodegradable waste in composting plant Veverské Knínice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů a kompostování. Obsahuje několik částí. První část se týká legislativy, zákonných předpisů, způsobů nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a popisem procesu kompostování a anaerobní digesce. V práci bylo také charakterizováno několik základních pojmů vycházejících ze zákona o odpadech, vztahující se k dané problematice, …more
Abstract:
This thesis deals with the issues of biodegradable waste and composting. It contains several parts. The first part relates to legislation, legal regulations, different ways of dealing with biodegradace waste and composting and anaerobic digestion. In this work, a few of the basic concepts stemming from the Law of Waste were also explained, such as the concept of waste, biodegradable waste, biodegradace …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
 • Reader: Pavlína Ondrušová, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 03k7n3 03k7n3/2
2/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
2/5/2016
Halíčková, K.
2/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.