Bc. Barbora Kramářová

Diplomová práce

Možnosti řešení třídění a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem - Projekt MINIWASTE

Possible solutions for separation and treatment of biologically degradable waste - Project MINIWASTE
Anotace:
Rostoucí produkce odpadu a omezené kapacity zařízení na jejich zpracování činí z prevence vzniku odpadu jednu z hlavních priorit plánů odpadového hospodářství evropských měst. Specifickou kategorii představuje organický odpad, jenž představuje velmi nízký zdroj energie a představuje tak nezajímavou surovinu pro spalování. Výhodou odděleného sběru organického odpadu přímo v domácnostech je navíc omezení …více
Abstract:
The increasing generation of waste and the limited capacity of waste-treatment installations make prevention a principal priority of waste management for European cities. Organic waste is a particular target, as it constitutes a very poor source of energy and can easily be diverted from incineration. The benefits of separate collection of organic waste within households include diverting easily biodegradable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique)