Bc. Jan Slovák

Bachelor's thesis

Sebeprezentační kongruence a variabilita: role psychologické blízkosti aktéra a příjemce, pohlaví a sebediskrepance

Self-presentation congruence and variability: the role of the psychological proximity of the actor and the recipient, gender and self-discepancy
Anotácia:
Cílem studie bylo prozkoumat vztahy, které ovlivňují zamýšlenou sebeprezentaci aktérů před členy vlastní vrstevnické skupiny. Předpokládali jsme, že jedinci s vyšší sebediskrepancí (SD) budou vykazovat nižší kongruenci svých sebeprezentací (SPC) s vlastním sebepojetím a větší sebeprezentační variabilitu (SPV) napříč lidmi, na něž je sebeprezentace cílena. Také jsme předpokládali vyšší SPC ve vztahu …viac
Abstract:
The aim of this study was to explore the relations which influenced actors‘ desired self-presentation towards members of their peer group. It was hypothesized that individuals with higher self-discrepancy (SD) would expose lower self-presentation congruence (SPC) with their own self-view and higher self-presentational variability (SPV) across target people. It was also hypothesized that SPC would be …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedúci: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií