Hana ABASS

Bakalářská práce

Artefiletika jako nástroj prevence profesního vyhoření pro pomáhající profese

Artefiletics as a tool to prevent professional burnout for assisting professions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá artefiletikou v rámci prevence profesního vyhoření u skupiny pomáhajících profesí. V této práci je kladen důraz na prvky artefiletiky a prevenci syndromu vyhoření. Témata cvičení jsou inspirována syndromem pomáhajícího. Cílem této práce je edukace a rozšíření informovanosti o syndromu vyhoření a syndromu pomocníka u pomáhajících profesí. Teoretická část je věnována artefiletice …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with artefiletics in the field of prevention of professional burnout in a group of helping professions. The main focus of the thesis are artefiletics elements and prevention of burnout syndrome. The themes of the exercises are inspired by helper syndrome. The main goal is to educate and increase a knowledge about burnout syndrome and helper syndrome among helping professions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Jitka Géringová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABASS, Hana. Artefiletika jako nástroj prevence profesního vyhoření pro pomáhající profese. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro pomáhající profese