Romana HAASOVÁ

Bachelor's thesis

Program rozvoje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko

The Development program of the Association of Valašsko-Horní Vsacko
Abstract:
Bakalářská práce zpracovává program rozvoje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko. Cílem této práce je analyzovat současný stav Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, zhodnotit přednosti a nedostatky a pokusit se navrhnout zlepšení stavu mikroregionu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje základní informace o pojmech, jako je spolupráce obcí, proces strategického …more
Abstract:
The Bachelor's thesis process the development program of the Association Valašsko-Horní Vsacko. The aim of this work is to analyze the current state of the Association Valašsko-Horní Vsacko, assess the strengths and the weaknesses and try to suggest improvement in micro-region. The Bachelor's work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part provides some basic information …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010
Identifier: 16009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAASOVÁ, Romana. Program rozvoje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe