Bc. Jana ČERVENKOVÁ

Bakalářská práce

Příčiny nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání starších 50 let

Causes of Unemployment of Job Applicant over Fifty Years
Anotace:
Hlavním výzkumným cílem bakalářské práce bylo zjistit, co si uchazeči o zaměstnání starší 50 let, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, myslí o příčině vlastní nezaměstnanosti. Pro naplnění hlavního výzkumného cíle byla využita metoda dotazníkového šetření. Dotazníkové šetření bylo provedeno na zkoumaném vzorku 110 uchazečů o zaměstnání a uskutečnilo se na všech pobočkách Úřadu …více
Abstract:
The main research target of the bachelor thesis was to find out, what does the jobseekers, older than 50 that are in registration of jobseekers more than 5 months, think about the causes of their own unemployment. In order to reach the main research target questionnaire survey was used. Questionnaires were filled in by a research sample counting 110 jobseekers and it was realized at all branches at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Bedřich Zapletal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKOVÁ, Jana. Příčiny nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání starších 50 let. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace