Theses 

Problematika nezaměstnanosti u osob starších 50 let – Bc. Drahomíra Macounová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Drahomíra Macounová

Diplomová práce

Problematika nezaměstnanosti u osob starších 50 let

The Issue of Unemployment among People over 50 Years

Anotace: Diplomová práce se zabývala problematikou nezaměstnanosti u osob starších 50 let. Cílem diplomové práce bylo zjistit nejčastější důvody vzniku nezaměstnanosti u osob starších 50 let a porovnat jejich rozdílnost v závislosti na předem zvolených proměnných. Práce je složena ze dvou částí. První část je teoretická a byly v ní pomocí odborných zdrojů charakterizovány pojmy spojené s nezaměstnaností u osob starších 50 let. V empirické části diplomové práce se zabýváme výzkumem vzniku nezaměstnanosti u osob starších 50 let. Tento výzkum jsme prováděli na kontaktních pracovištích krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem v Rumburku a ve Varnsdorfu. Dále jsme zde statisticky vyhodnotili námi stanovené hypotézy. V diskuzi byly výsledky výzkumu porovnávány s informacemi uváděnými v odborné literatuře. V závěrečné části byly shrnuty výsledky výzkumu, které potvrdily, že vyšší věk a nedostatečné vzdělání osob starších 50 let jsou příčinou vzniku nezaměstnanosti těchto osob. Dále zde byly navrženy opatření, které by měly pomoci v řešení otázek týkajících se problematiky nezaměstnanosti osob starších 50 let.

Abstract: The thesis dealt with the Issue of Unemployment among People older than 50 years. The aim of the thesis was to identify the most common causes of unemployment among people agend 50 years old and compare their differences depending on preselected variables. The thesis consists of two parts. The first part is theoretical and has been in the professional resources characterized using terms associated with unemployment in people older than 50 years. In the empirical part of the thesis deal with research of unemployment among people older than 50 years. This research was performed on the contact sites of the regional branch of the Labour Office of the Czech Republic Ústí nad Labem in Rumburk and Varnsdorf. Furthermore, we find statistically evaluated our stated hypothesis. In the discussion of the research results are compared with information reported in the literature. In the final part of the research results, which confirmed that older age and lack of education of persons older than 50 years are the cause of unemployment these people. There were also proposed measures, which should help in addressing issues relating to the Issue of Unemployment among People older than 50 years.

Klíčová slova: nezaměstnanost, nezaměstnanost osob starších 50 let, diskriminace, trh práce, věková diskriminace, lidský kapitál, age management, příčiny nezaměstnanosti, legislativa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29140 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Macounová, Drahomíra. Problematika nezaměstnanosti u osob starších 50 let. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz