Jana NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika nezaměstnanosti osob starších padesáti let

Unemployment problems of people older than fifty years
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je určit strategii nezaměstnaných osob starších padesáti let, včetně analýzy jejich vlastních postojů a iniciativ, které využívají při hledání nového zaměstnání. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti osob starších padesáti let. Zabývá se významem práce v životě člověka, popisuje nezaměstnanost, její rozdělení, rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the strategy of the unemployed people more than fifty years old, including the analysis of their own attitudes and initiatives they use to find a new job. The theoretical part of the thesis focuses on the issue of unemployment of persons over fifty years old. It deals with the importance of a job in human life, describes unemployment, its division, groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Jana. Problematika nezaměstnanosti osob starších padesáti let. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta