Ing. Petr Fried

Bakalářská práce

Česká národní identita v kontextu procesů evropeizace

Czech national identity in the context of europeanisation processes
Anotace:
Tato práce popisuje v současné době často užívané slovo identita z pozice odborníků, zkoumá její národní, kulturní a etnickou rovinu. Dále definuje českou národní identitu způsobem tvorby skupinové identity vymezováním proti jiným skupinám, zkoumá dopady dávné minulosti a komunistické diktatury na současné pojetí české národní identity, moc symbolů a národního vědomí Čechů. Zkoumá typicky české fenomény …více
Abstract:
This work describes the widely used word identity and examines its national, cultural and ethnic level. Furthermore, it defines the Czech national identity as a way to create a group identity by opposing other groups, examines the effects of long past and the communistic dictatorship on the current concept of czech national identity, the power of symbols and national awareness of Czechs. It examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní