Bc. Dalibor Rybka

Bachelor's thesis

Orgány vybrané obce a jejich pravomoci

Authorities of the selected municipality and their competences
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá orgány vybrané obce a jejich pravomocemi. Teoretická část práce popisuje základní pojmy související s obcí. Dále obsahuje teoretické vymezení jednotlivých orgánů obce. Praktická část je zaměřena na představení obce Hrabyně, seznámení s historií a stručnou charakteristikou obce. Následuje představení jednotlivých orgánů obce Hrabyně. Součástí praktické části je popis průběhu …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the authorities of the selected municipality and their powers. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts related to the municipality. It also contains a theoretical definition of the individual authorities of the municipality. The practical part is focused on the introduction of the municipality Hrabyně, getting acquainted with the history and brief …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Richard Kordecký
  • Reader: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics