Bc. Dalibor Rybka

Bachelor's thesis

Orgány vybrané obce a jejich pravomoci

Authorities of the selected municipality and their competences
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá orgány vybrané obce a jejich pravomocemi. Teoretická část práce popisuje základní pojmy související s obcí. Dále obsahuje teoretické vymezení jednotlivých orgánů obce. Praktická část je zaměřena na představení obce Hrabyně, seznámení s historií a stručnou charakteristikou obce. Následuje představení jednotlivých orgánů obce Hrabyně. Součástí praktické části je popis průběhu …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the authorities of the selected municipality and their powers. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts related to the municipality. It also contains a theoretical definition of the individual authorities of the municipality. The practical part is focused on the introduction of the municipality Hrabyně, getting acquainted with the history and brief …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t95qy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Richard Kordecký
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Politics