Bc. Dalibor Rybka

Bakalářská práce

Orgány vybrané obce a jejich pravomoci

Authorities of the selected municipality and their competences
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá orgány vybrané obce a jejich pravomocemi. Teoretická část práce popisuje základní pojmy související s obcí. Dále obsahuje teoretické vymezení jednotlivých orgánů obce. Praktická část je zaměřena na představení obce Hrabyně, seznámení s historií a stručnou charakteristikou obce. Následuje představení jednotlivých orgánů obce Hrabyně. Součástí praktické části je popis průběhu …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the authorities of the selected municipality and their powers. The theoretical part of the thesis describes the basic concepts related to the municipality. It also contains a theoretical definition of the individual authorities of the municipality. The practical part is focused on the introduction of the municipality Hrabyně, getting acquainted with the history and brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t95qy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Richard Kordecký
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika