Martina VOJÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Zvuk současné multikulturní angličtiny se zaměřením na Indickou angličtinu

The sound of today´s multicultural English with the focus on Indian English
Abstract:
The work provides an analysis of the status of the English language around the world. Furthermore, it deals with varieties of English and focuses on Indian English. It also examines Indian English from the viewpoint of its historical background, phonology, vocabulary and grammar.
Abstract:
Práce poskytuje analýzu postavení anglického jazyka ve světě. Dále pojednává o druzích anglického jazyka a zaměřuje se na Indickou angličtinu. Rovněž zkoumá Indickou angličtinu z hlediska jejího historického pozadí, fonologie, slovní zásoby a gramatiky.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOJÁČKOVÁ, Martina. Zvuk současné multikulturní angličtiny se zaměřením na Indickou angličtinu. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta