Bc. Karolína Šimková

Bakalářská práce

The Speaking Part of the Maturita Exam in the Light of English as a Lingua Franca

The Speaking Part of the Maturita Exam in the Light of English as a Lingua Franca
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mluvenou částí maturitní zkoušky z hlediska „English as a Lingua Franca”. Teoretická část stručně popisuje vývoj angličtiny jako komunikačního jazyka, jak z historického tak i z praktického hlediska, dále co termín „English as Lingua Franca” znamená, její využití v komunikaci s lidmi, jejichž rodným jazykem není angličtina a také se zabývá využití angličtiny jako komunikačního …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the speaking part of the Maturita Exam in the light of English as a Lingua Franca (ELF). The theoretical part briefly describes the development of English as a communication language from the historical and practical point of view. This thesis explains what ELF means and its use in communication with people whose mother tongue is not English. It also mentioned the use …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta