Theses 

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding? – Bc. Anna Jiráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Anna Jiráková

Diplomová práce

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding?

The German long-term care insurance. Could it be way for the Czech Republic in the long-term care funding

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice dlouhodobé péče a jejího financování v Německu a České republice. Jejím cílem je na základě porovnání těchto dvou odlišných systémů zhodnotit, zda by veřejné pojištění dlouhodobé péče fungující v Německu mohlo být aplikováno také v podmínkách České republiky. První část představuje základní pojmy a obecný kontext financování dlouhodobé péče s ohledem na aktuální fenomény (např. stárnutí populace, sociální změny), které pravděpodobně budou mít zásadní vliv na vývoj této oblasti v budoucnosti. Druhá část popisuje současné systémy dlouhodobé péče v Německu a České republice. Ve třetí části je provedeno závěrečné porovnání německého a českého systému a nastíněno eventuální zavedení veřejného pojištění dlouhodobé péče v České republice.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of long-term care and its financing in Germany, and the Czech Republic. Its aim is to evaluate whether public long-term care insurance existing in Germany could also be applied in the conditions of the Czech Republic, based on a comparison of these two different systems. The first part of the thesis introduces the basic terms and general context of financing long-term care in developed countries with regard to contemporary phenomena (e.g. population ageing, social changes) that are likely to have a major impact on the development of this area in the future. The second part describes current systems of long-term care in Germany and the Czech Republic. In the third part, a final comparison of the German and Czech systems is carried out and the possibility of the introduction of public long-term care insurance in the Czech Republic is outlined.

Keywords: Německo, Česká republika, stárnutí populace, financování, dlouhodobá péče, sociální pojištění, pojištění dlouhodobé péče, Germany, the Czech Republic, population ageing, funding, long-term care, social insurance, long-term care insurance

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:58, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz