Bc. Ludmila Valenová

Master's thesis

Zaměstnanec ve veřejné správě

Employee in Public Administration
Abstract:
Diplomová práce na téma „Zaměstnanec ve veřejné správě“ se zabývá pracovními vztahy státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a úředníků územně samosprávných celků. V práci je rozebrán vznik, jmenování, změna a skončení služebního a pracovního poměru zaměstnanců ve veřejné právě. Je zde poukázáno na specifičnost služebního poměru oproti pracovnímu poměru a porovnána veřejnoprávní a soukromoprávní …more
Abstract:
The dissertation themed „Employee in Public Administration“ is concerned with employment relations of civil servants, members of security forces and municipal authorities. This master thesis deals with the duty of the creation, designation, change and finishing of the employment in a public administration. There are shown a particularities between service relations and labour relations and compared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 9. 2016
  • Supervisor: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta