Theses 

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadě vybraného územně samosprávného celku – Ing. Marie Pekarčíková, lic.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Marie Pekarčíková, lic.

Diplomová práce

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadě vybraného územně samosprávného celku

Streamlining of human resources management in the office of selected local authority unit

Anotace: Diplomová práce „ Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadě vybraného územně samosprávného celku“ ukazuje na významné aspekty ovlivňující procesy řízení lidských zdrojů. Úvodní kapitoly pojednávají o systému a fungování územní samosprávy v České republice a teoretická východiska řízení lidských zdrojů. Následující kapitoly jsou věnovány analýze současného stavu řízení lidských zdrojů na Úřadech městských obvodů Pardubice I – VII. Popisované děje mají přímý vliv na zefektivnění práce úředníka. Praktická část práce zahrnuje reálné poznatky o systému řízení na vybraných úřadech z pohledu úředníků. Její součástí je uskutečněné šetření a interpretace zjištěných výsledků.

Abstract: The thesis "Streamlining of human resources management in the office of selected local authority unit" shows the important aspects affecting the human resource processes. Introductory chapters deal with the system and the functioning of local governments in the Czech Republic and theoretical bases of human resources management. Subsequent chapters are devoted to an analysis of the current state of human resource management at offices in districts of Pardubice I - VII. The described going directly affect the efficiency of administrative work. The practical part includes a fair knowledge of the management systems at selected offices from the point of view of the clerks. Its part is the effected investigation and interpretation of the results.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů. veřejná správa, územně samosprávný celek, vedoucí zaměstnanec, úředník

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marcela Kroutilová
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz