Bc. Lucie Lampířová

Bakalářská práce

Autoritativní režimy 20. století (případová studie)

Authoritative regimes in the 20th century (case study)
Anotace:
Práce "Autoritativní režimy 20. století" s podtitulem "Venezuela - Chávezova demokracie?" je zaměřena na analýzu nedemokratických režimů v teoretické rovině, se zaměřením na autoritativní režimy a analýzu jednoho konkrétního režimu - Venezuely za vlády Hugo Cháveze. V tomto státním zřízení není příliš zřejmé, zda se jedná o režim demokratický, nebo nedemokratický. Úkolem práce je také poukázat na to …více
Abstract:
The work "Authoritative regimes in the 20th centruy", with subtitle "Venezuela - Chávez Democracy?" is targeted to analysis of non democratic regimes in theoretical level, with specialization on authoritative regimes with analysis of one particular regime - Venezuela under rule of Hugo Chávez. There is not clearly obvious if there is democratic or nondemocratic regime. The target of this work is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií