Bc. Marek Šustr

Diplomová práce

Transformace českých účetních výkazů na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky

Transformation of czech financial reports into financial reports by IFRS for SMEs
Anotace:
Hlavním cílem této práce je popsat a ověřit způsob sestavování finančních výkazů dle mezinárodních účetních standardů IFRS pro malé a střední podniky. V dnešní době rychle se rozvíjejícího mezinárodního obchodu dochází ke zvyšování podílu nadnárodních společností na trhu a to je doprovázeno rozvojem mezinárodního kapitálového trhu. Účetní výkazy v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS …více
Abstract:
The main aim of this master thesis is to describe and then verify in praxis a method of creating of financial reports according to international finacial reporting standards for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs). Nowadys, the rapid growth of international trade leads to increasing of the share of multinational companies operating in the international business environment and it is accompanied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní