Ing. Kateřina Teturová, Ph.D.

Disertační práce

Identifikace genů rezistence k padlí (Blumeria graminis f. sp. hordei) u Hordeum vulgare prostřednictvím DNA markerů

Identification of powdery mildew resistance genes in Hordeum vulgare using DNA markers
Anotace:
Padlí travní způsobené houbovým patogenem Blumeria graminis f. sp. hordei (Bgh) je jednou z nejvýznamnějších a nejrozšířenějších chorob ječmene, která snižuje celkový výnos i kvalitu zrna ječmene a tím i rentabilitu pěstování této plodiny. Z ekonomického i ekologického hlediska je pro pěstitele nejvýhodnější a nejefektivnější ochranou před patogenem pěstování odolných odrůd. Planý ječmen (Hordeum vulgare …více
Abstract:
Powdery mildew caused by the fungus Blumeria graminis f. sp. hordei (Bgh) is one of the most common and wide-spread foliar diseases of barley in temperate climates including the Czech Republic. Powdery mildew can have a considerable effect on barley production because it reduces its grain yield and quality. An effective and economical way to protect the crop against the pathogen is to breed and grow …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Řepková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Pokorný, Ph.D., prof. RNDr. Miroslav Pindra, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta