Mgr. David Mertha

Diplomová práce

Tvorba právního textu

Creation of Normative Text
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Tvorba právního textu“ se zabývá souladem současné tvorby obecně závazných vyhlášek obcí s požadavky, které jsou na ni kladeny. Tyto požadavky práce nejprve hledá a nachází v Ústavě ČR, zákonech, judikatuře Ústavního soudu, doktrínou formulovaných obecných legislativně-technických pravidlech, meto-dických materiálech Ministerstva vnitra, jež je orgánem nad vydáváním obecně …více
Abstract:
My thesis, titled „Creation of Normative Text“, inquires into conformity of contempo-rarily issued local authority bylaws with requirements that are placed on them. These requirements are found in the Constitution, statutes, case law formed by the Constitu-tional Court, legal science which formulates fundamental legislative-technique rules, methodical instructions issued by the Ministry of the Interior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo