Štefan Varmus

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky krajů

Generally binding regulations of the Regions
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje pomocí studie právních předpisů, zejména zákonů a odborných studií pojem Obecně závazných vyhlášek. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí v první časti jsou popsány pojmy týkající se Obecně závazných vyhlášek a všechny zákonem dané náležitosti. V druhé části se tato práce snaží objasnit povědomí o obecně závazných vyhláškách krajů. Dále se snaží porovnat teoretické …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the concept of Generally binding regulations by means of a study of legal regulations, especially laws and professional studies. The thesis consists of two main parts in the first part are described terms related to Generally Binding Decrees and all legal requirements. In the second part, this thesis tries to clarify the awareness of generally binding regional decrees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Protiva
  • Oponent: JUDr. Jiří Masařík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.