Bc. Samuel Pastva

Diplomová práce

Paralelní syntéza parametrů z formulí hybridní logiky HUCTL

Parallel parameter synthesis from hybrid logic HUCTL formulas
Anotace:
Pri skúmaní komplexných javov v prírode sa často objavujú rôzne spôsoby modelovania, ktoré využívajú parametre pre popis neistoty vo fyzickom svete. Spojený s týmyto technikami je problém parametrickej syntézy, teda pre zvolenú vlastnosť spočítať parametrické valuácie pre ktoré model vlastnosť spĺňa. V tejto práci prezentujeme nový paralelný algoritmus pre riešenie problému parametrickej syntézy a …více
Abstract:
In order to study complex phenomena arising in nature, one often uses various modelling frameworks which employ parameters to describe the uncertainty of the physical world. Related to these modelling techniques is the problem of parameter synthesis, that is to compute for a desired property the parameter valuations under which the property is satisfied in the model. In this work, we present a novel …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
  • Oponent: RNDr. David Šafránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky