Ing. Hana Zechmeisterová

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu

Employee Benefits from the Tax Point of View
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z daňového pohledu. Cílem práce je návrh souboru zaměstnaneckých výhod ve společnosti HBC-radiomatic, CZ s.r.o. Ve snaze udržet si kvalitní zaměstnance se společnost rozhodla pro zavedení systému zaměstnaneckých benefitů. Požadavkem byla daňová optimalizace těchto benefitů tak, aby na straně zaměstnance byly osvobozeny od daně z …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with employee benefits from the tax point of view. The aim of the work is the proposal of a system of employee benefits within the company HBC-radiomatic, CZ s.r.o. In an effort to maintain high-quality employees, the company has opted for the incentive system of employee benefits. The requirement was a tax optimization of these benefits so that these were exempt from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: JUDr. Renáta Přecechtělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem