Bc. Juraj Pančík

Master's thesis

Monitorovanie a analýza propagandy na vybraných webových doménách

Propaganda web monitoring
Abstract:
This thesis deals with creating a software tool (website crawler) for tracking articles from selected website domains at regular time intervals. Information from articles is extracted via templates and stored in vertical file format. Output from this tool (contents of articles) is regularly analysed and results from these analyses are presented via easy-to-read graphs and tables, which are located …more
Abstract:
Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja (webového crawlera) určeného na sledovanie článkov z vybraných webových domén a to v pravidelných časových intervaloch. Údaje z článkov sú extrahované pomocou šablón a ukladané v súboroch vo formáte vertikálu. Výstup z nástroja, teda obsah článkov, je v pravidelných časových intervaloch analyzovaný a výsledky z analýz sú prezentované pomocou prehľadných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Herman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky