Lukáš Koritar

Diplomová práce

Simulace a měření atmosférických vlivů pro optický svazek

Simulation and Measurement of Atmospheric Effects for Optical Beam
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pokročilé modulační formáty PSK a QAM pro bezvláknový optický svazek, které jsou vytvářeny pomocí softwarově definovaného rádia USRP řízeného aplikacemi vytvořené v prostředí Labview za pomocí knihovny Radio modulation toolkit. Modulovaný bezvláknový svazek je vystaven atmosférickým jevům v simulační komoře (turbulence, déšť a mlha) a následně demodulován a analyzován …více
Abstract:
This diploma thesis is aimed to advanced modulation formats PSK and QAM for optical beam. The modulations are created by using software defined radio USRP by applications in Labview. Modulated optical beam is exposed to atmospheric phenomena in the simulation box (turbulation, rain and fog) and then modulated optical beam is demodulated by using USRP. Effects of atmospheric phenomena to modulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Ľuboš Ovseník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava